ief

Avatar maken

Je eigen avatar maken voor bijvoorbeeld je google account? Dat kan, want WPjournalist stelt een online tool beschikbaar om zelf avatars te maken en vervolgens GRATIS te downloaden. https://wpjournalist.nl/avatar-maken/

Stem Computer

Op deze website vind je verschillende activiteiten rond computationeel denken in de kleuterklas en in de lagere school. 

https://www.stemcomputer.be/

Space Shelter

Met dit spel leren de leerlingen wat een veilig wachtwoord is, hoe dubbele authenticatie werkt, het gebruik van een wachtwoordmanager en voor welk soort mailberichten en websites ze moeten oppassen.

https://spacesheltergame.withgoogle.com/

Google Meet aanmaken voor oudercontact

Om via Google Meet een online oudercontact te houden ga je best als volgt te werk:

  1. Maak een afspraak met Google Meet in je Google Agenda.
  2. Bezorg de ouders de link hiervan.
    Bekijk onderstaand filmpje:

OPGELET!

Deze Meet-link is enkel geldig voor deze geplande afspraak. Als je op een ander moment nog een oudercontact plant dan wordt er een andere link aangemaakt.

Om dit te omzeilen kan je de geplande afspraak herhalen waardoor de link toch dezelfde blijft. Hoe je dit doet zie je in onderstaand filmpje.